• ระบาดจากนักท่องเที่ยวชาวจีน
  • / แรงงานข้ามชาติตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร
  • / เทศกาลสงกรานต์-ผับทองหล่อ-ชุมชนคลองเตย
  • / การระบาดของสายพันธุ์เดลต้า ผู้ป่วยอาการรุนแรง วิกฤตขาดเตียงรักษา
  • / การระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน